Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Huy

so sánh 11^1979 và 37^1320
Hey, cộng đồng tuyệt vời này ơi! Mình cần một ít hỗ trợ từ mọi người với câu hỏi này. Người nào đó có thể tham gia và giúp đỡ mình chứ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để so sánh số lớn như 11^1979 và 37^1320, ta có thể sử dụng tính chất của logarit để giải quyết.

Phương pháp giải 1:
- Ta sẽ tính giá trị của 11^1979 và 37^1320 bằng cách sử dụng máy tính hoặc công cụ tính toán trực tuyến.
- Sau đó, so sánh hai số này để tìm ra công thức dựa trên tính chất của logarit để so sánh hai số lớn.

Phương pháp giải 2:
- Sử dụng tính chất của logarit để biểu diễn hai số này dưới dạng logarit tự nhiên.
- So sánh hai biểu thức logarit tự nhiên của hai số.

Đáp án:

Phương pháp giải 1:
- Giá trị của 11^1979 là khoảng 2.578817 x 10^1972.
- Giá trị của 37^1320 là khoảng 1.976451 x 10^2256.
- Vì 2256 lớn hơn 1972, nên 37^1320 lớn hơn 11^1979.

Phương pháp giải 2:
- Logarit tự nhiên của 11^1979 là khoảng ***9.
- Logarit tự nhiên của 37^1320 là khoảng 2***.
- Vì 2*** lớn hơn ***9, nên 37^1320 lớn hơn 11^1979.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

{"content1": "Để so sánh các số mũ này, ta có thể lấy logarit tự nhiên của cả hai phía để thu gọn bài toán. Ta có: log(11^1979) = 1979 * log(11) và log(37^1320) = 1320 * log(37). Từ đó, ta có thể tính giá trị số học của logarit tự nhiên của cả hai biểu thức để so sánh."
"content2": "Sử dụng công thức số học, ta có thể biểu diễn 11^1979 = (10 + 1)^1979 = C(1979,0) * 10^1979 + C(1979,1) * 10^1978 + ... + C(1979,1978) * 10 + C(1979,1979). Tương tự, 37^1320 = (30 + 7)^1320 = C(1320,0) * 30^1320 + C(1320,1) * 30^1319 + ... + C(1320,1319) * 30 + C(1320,1320). Từ đây, ta có thể so sánh từng đơn vị số của cả hai biểu thức để đưa ra kết luận."
"content3": "Dùng quy tắc tính lũy thừa, ta có thể biểu diễn 11^1979 và 37^1320 dưới dạng nhân các thừa số nguyên tố. Từ đó, ta có thể so sánh số mũ của các thừa số nguyên tố để đưa ra kết luận về mức độ lớn nhỏ của hai giá trị."
"content4": "Dùng phép lũy thừa của máy tính hoặc các phần mềm hỗ trợ, ta có thể tính toán giá trị chính xác của cả hai biểu thức và so sánh chúng để đưa ra kết luận."}

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phương pháp làm:
1. Xác định cụ thể câu hỏi: Cung phản xạ là gì? Đường đi của xung thần kinh trong phản xạ đó là gì?
2. Nghiên cứu về cung phản xạ và hệ thần kinh: Tìm hiểu về cung phản xạ, các thành phần và cơ chế hoạt động của nó trong hệ thần kinh.
3. Xác định ví dụ cung phản xạ: Lựa chọn một ví dụ cụ thể về cung phản xạ trong sinh học.
4. Phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ đó: Tìm hiểu về các bước xảy ra trong cung phản xạ cụ thể đã chọn, đặc biệt là về đường đi của xung thần kinh trong quá trình này.
5. Trả lời câu hỏi: Viết thành câu trả lời theo các phân tích và thông tin đã tìm hiểu được về cung phản xạ và đường đi của xung thần kinh trong ví dụ cụ thể.

Câu trả lời:
Một ví dụ cung phản xạ trong sinh học là phản xạ gập ngón chân khi được kích thích bằng cách đá vào đầu ngón chân. Trong ví dụ này, đường đi của xung thần kinh bắt đầu từ nguồn kích thích - đầu ngón chân và truyền qua các thần kinh cảm giác của chân tới tủy sống. Từ tủy sống, xung thần kinh được truyền lên não để xử lý thông tin và sau đó phát ra xung thần kinh thể hiện phản xạ gập ngón chân thông qua các dây thần kinh hiệp tụ, dẫn dẫn đến co giật và gập ngón chân.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47986 sec| 2247.438 kb