Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Hạnh

So sánh thể đa bội thể dị bội và đột biến mọi người ơi giúp mình vs mình cần gấp
Mình rất cần một số ý kiến từ các Bạn để giải quyết một câu hỏi khó khăn mà mình đang đối mặt này. Ai đó có thể đưa ra gợi ý giúp mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm câu hỏi trên:

1. Tìm hiểu về thể đa bội, thể dị bội và đột biến trong sinh học lớp 9.
2. So sánh các khái niệm trên, tìm hiểu đặc điểm và cơ chế xảy ra của mỗi loại.
3. Liệt kê các điểm tương đồng và khác biệt giữa thể đa bội và thể dị bội, thể đa bội và đột biến.
4. Trình bày các kết quả so sánh theo nhóm và nhấn mạnh những điểm tương đồng và khác biệt quan trọng nhất.
5. Kiểm tra lại câu trả lời để đảm bảo rõ ràng, không mâu thuẫn và đầy đủ.

Câu trả lời:

Thể đa bội và thể dị bội đều là các dạng biến thể di truyền trong gen của một quần thể. Tuy nhiên, có sự khác biệt về cơ chế xảy ra và ảnh hưởng đến hệ học của các dạng biến thể này.

- Thể đa bội: là trạng thái gen có nhiều hơn hai biểu hiện khác nhau trong quần thể. Có thể có 3 hoặc nhiều gen trong bội. Thể đa bội có thể do biến dị gene, bù đẻ gene hoặc do nguyên nhân chưa rõ.

- Thể dị bội: là trạng thái gene có hơn một bội, với gen lặp lại. Thể dị bội thường xuất hiện do quá trình khuyếch đại gen trong quá trình sao chép hoặc tái tổ hợp. Thể dị bội có thể gây ra các hiện tượng bất thường trong quần thể.

- Đột biến: là sự thay đổi về gene và di truyền được qua các thế hệ mà không tuân thủ nguyên tắc di truyền. Đột biến có thể do sự thay đổi hoặc sai lệch trong quá trình tái tổ hợp gen, sao chép gen hoặc nguyên nhân bên ngoài như tác động của môi trường.

So sánh:
- Cả thể đa bội và thể dị bội đều là dạng biến thể gen di truyền trong quần thể.
- Thể đa bội có thể có 3 hoặc nhiều biến thể khác nhau, trong khi thể dị bội có nhiều bội của cùng một gen.
- Thể đa bội có thể do biến dị gene, bù đẻ gene hoặc do nguyên nhân chưa rõ, trong khi thể dị bội thường xuất hiện do quá trình khuyếch đại gen trong quá trình sao chép hoặc tái tổ hợp.
- Đột biến là sự thay đổi về gene mà không tuân thủ nguyên tắc di truyền.
- Cả thể đa bội và đột biến có thể gây ra các hiện tượng bất thường trong quần thể, trong khi thể dị bội thường không gây hiện tượng bất thường.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Thể đa bội và thể dị bội đều có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tiến hóa và sự thích nghi của các loài. Thể đa bội có thể tăng khả năng sinh sản và số lượng cá thể cùng một loài, trong khi thể dị bội có thể tạo ra các biến thể mới và tiềm năng cho quá trình tiến hóa.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

So sánh thể đa bội và thể dị bội, ta thấy rằng không phải tất cả các cá thể thể đa bội đều có thể dị bội. Nhưng tất cả các cá thể thể dị bội đều có thể đa bội. Thêm vào đó, thể đa bội là một biểu hiện tự nhiên, trong khi thể dị bội là kết quả của một đột biến di truyền.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Thể đa bội và thể dị bội là hai khái niệm trong di truyền. Thể đa bội là khi một gen trong một cá thể có nhiều bản sao của nó tồn tại, còn thể dị bội là khi một gen trong một cá thể có các bản sao của nó bị đột biến hoặc thay đổi cấu trúc.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Sinh học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24699 sec| 2233.211 kb