Lớp 6 - Cánh diều
10điểm
7 tháng trước
Phúc Ngô

Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 10 nhỏ hơn 50 là 19 tại sao là 20!!!!!?
Mọi người ơi, mình rất cần trợ giúp của các Bạn lúc này. Có ai sẵn lòng chia sẻ kiến thức giúp mình vượt qua vấn đề này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, ta có thể sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
1. Sử dụng công thức tính số phần tử của một dãy số cấp số cộng:
Số phần tử của dãy số cấp số cộng được tính bằng công thức số phần tử(n) = ((Số cuối(c) - Số đầu(a)) / Bước nhảy(d)) + 1.
Áp dụng công thức trên với a = 11, c = 49, d = 2 ta có số phần tử = ((49 - 11) / 2) + 1 = 20.

2. Sử dụng quy tắc đếm:
Ta biết rằng các số tự nhiên lẻ lớn hơn 10 và nhỏ hơn 50 là những số từ 11 đến 49. Ta có thể đếm số lượng các số này như sau:
11, 13, 15, ..., 49 (các số chạy theo bước nhảy 2)
Đếm số lượng các số trên, ta thấy có 20 số.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên là số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 10 nhỏ hơn 50 là 20.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Các số tự nhiên lẻ lớn hơn 10 và nhỏ hơn 50 là 11; 13; 15;...; 47; 49.

Nên có (49 − 11):2 + 1 = 20 số tự nhiên lẻ lớn hơn 10 và nhỏ hơn 50.

Vậy số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 10 nhỏ hơn 50 là 20.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.

tại vì hệ thống lỗi

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.

Thì e tính là có bn số lẻ:1, 3,5,7,9. Là có 4 số đúg hk. E nhân cho 4 vì từ 50 đến 10 có 4 khoảng. Thế thoiiii

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6 - Cánh diều
Câu hỏi Lớp 6 - Cánh diều

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44733 sec| 2244.203 kb