Lớp 2
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Đức

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là bao nhiêu
Mọi người thân mến, mình đang trong tình thế khó khăn và rất cần sự giúp đỡ của Mọi người. Mọi người có thể dành chút thời gian giải đáp câu hỏi này của mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải của bài toán này đơn giản là tạo ra số lớn nhất có hai chữ số khác nhau. Ta có thể làm như sau:

Cách 1:
- Đặt chữ số lớn nhất là 9 và chữ số nhỏ nhất là 0.
- Chọn chữ số lớn nhất là 9 cho hàng chục và chọn chữ số nhỏ nhất là 0 cho hàng đơn vị.
- Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 90.

Cách 2:
- Chọn chữ số lớn nhất là 9 cho hàng chục và chọn chữ số nhỏ nhất là 1 cho hàng đơn vị.
- Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 91.

Do đó, có hai cách giải cho bài toán này và số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 90 hoặc 91.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 2
Câu hỏi Lớp 2

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.22920 sec| 2216.336 kb