Lớp 12
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Hạnh

Sắt trong máu có hóa trị mấy?
Ah, tôi đang bí cách làm quá, có ai đó giúp tôi làm bài này được không? ?"

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta có thể sử dụng kiến thức về cấu hình electron và sự tạo phức hóa trị trong hóa học.

Phương pháp giải:
1. Tìm cấu hình electron của nguyên tử sắt (Fe).
2. Xác định hóa trị bằng cách tính số electron hóa trị còn lại sau khi đã xếp đạt cấu hình electron.
3. Kiểm tra kết quả giải bằng cách xem xét các hợp chất sắt và nguyên tử sắt trong một số phản ứng hóa học.

Câu trả lời:
Sắt trong máu có hóa trị +2 và +3.

Giải theo phương pháp 1:
1. Cấu hình electron của nguyên tử sắt (Fe): [Ar] 3d^6 4s^2.
2. Tính số electron hóa trị còn lại: 6 electron hóa trị + 2 electron từ orbital 4s = 8 electron hóa trị.
3. Kiểm tra bằng cách xem xét các hợp chất sắt và nguyên tử sắt trong một số phản ứng:
- Trong hợp chất FeCl2, Fe có hóa trị +2.
- Trong hợp chất Fe2O3, Fe có hóa trị +3.

Giải theo phương pháp 2:
1. Cấu hình electron của nguyên tử sắt (Fe): [Ar] 3d^6 4s^2.
2. Tính số electron hóa trị còn lại: 6 electron hóa trị.
3. Kiểm tra bằng cách xem xét các hợp chất sắt và nguyên tử sắt trong một số phản ứng:
- Trong hợp chất FeCl3, Fe có hóa trị +3.
- Trong hợp chất FeSO4, Fe có hóa trị +2.

Tuy nhiên, để có câu trả lời chính xác và chi tiết hơn, cần thực hiện các thí nghiệm và nghiên cứu sâu hơn về tính chất và tạo phức của nguyên tử sắt.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Sắt trong máu có hóa trị +2 khi đóng vai trò là ion sắt(II) và hóa trị +3 khi đóng vai trò là ion sắt(III).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Sắt trong máu có hóa trị +2 trong hồi quy và +3 trong axit.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.42667 sec| 2259.391 kb