Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Đạt

S có 128 phần tử hỏi S có bao nhiêu tập hợp con

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.08434 sec| 2039.328 kb