Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Vương

Rút gon phân sô 60/36
Mình cảm thấy hơi mắc kẹt và không chắc làm thế nào để tiếp tục làm câu hỏi này. Ai có thể giành chút thời gian để giúp mình với được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để rút gọn phân số 60/36, chúng ta cần tìm ước chung lớn nhất của hai số này và chia cả tử số và mẫu số cho ước chung đó.

Cách 1: Tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số thành thừa số nguyên tố: 60 = 2^2 * 3 * 5 và 36 = 2^2 * 3^2. Ta thấy ước chung lớn nhất của 60 và 36 là 2^2 * 3 = 12. Vậy, để rút gọn phân số 60/36, ta chia cả tử số và mẫu số cho 12.

60/36 = (2^2 * 3 * 5) / (2^2 * 3^2) = (2^2 * 3 * 5) / (2^2 * 3 * 3) = 5 / 3

Cách 2: Tìm ước chung lớn nhất bằng cách sử dụng thuật toán Euclid:
- Chia 60 cho 36. Phần dư là 24.
- Chia 36 cho 24. Phần dư là 12.
- Chia 24 cho 12. Phần dư là 0.
Như vậy, ước chung lớn nhất của 60 và 36 là 12. Rút gọn phân số 60/36 bằng cách chia cả tử số và mẫu số cho 12.

60/36 = (60 ÷ 12) / (36 ÷ 12) = 5 / 3

Vậy, phân số 60/36 sau khi rút gọn là 5/3.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.22777 sec| 2228.117 kb