Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Ánh

Rivers are on of the world's most important natural resources. Many cities are on the large rivers, and (1).................................. every country has a least one river that (2)................................... an important part in the lives of its people. Besides transportation, rivers (3)....................................... water for crops, water to drink, and recreation for people who live along their (4)......................................... And in (5)................................ to get water for crops, engineers sometimes build a dam (6).................................... a river and let water become a lake behind the dam. Then people can use their water not (7).................................... to irrigate fields but also to make electricity for homes and industries. (8)....................................... the water often becomes polluted when cities on river bank grow (9)....................................... and the number of industries increases. We are learning that it is necessary to (10)........................................ rivers clean if we want to enjoy the benefits of the natural resources.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc kỹ câu hỏi để hiểu ý đề và yêu cầu.
2. Đọc kỹ đoạn văn để tìm thông tin cần thiết để trả lời câu hỏi.
3. Phân tích câu hỏi để xác định thông tin đã được đưa ra và chuẩn bị cho việc trả lời.

Câu trả lời:
1. (a) rivers provide transportation, (b) cities are often located on rivers.
2. (a) plays, (b) is important in.
3. provide, supply.
4. banks.
5. order.
6. across.
7. only.
8. However.
9. larger.
10. keep.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Rivers play an important role in the lives of people in every country, as they provide water for crops, drinking water, and recreational activities for the residents.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Many cities are located on the banks of large rivers, providing a source of water and transportation for the people living in those cities.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Phương pháp làm:

1. Đọc và hiểu câu hỏi: Đầu tiên, đọc câu hỏi để hiểu rõ nội dung và yêu cầu của câu hỏi.

2. Xem xét thông tin có sẵn: Xem xét thông tin có sẵn về giun đất và tác động của mưa đến chúng.

3. Nghiên cứu về giun đất: Tìm hiểu về giun đất, cấu trúc cơ thể, chế độ sống, và vai trò của chúng trong đất.

4. Phân tích tác động của mưa đến giun đất: Xem xét tác động của mưa đến giun đất, tại sao chúng bò lên mặt đất khi trời mưa to.

5. Viết câu trả lời: Dựa trên thông tin đã nghiên cứu, viết một câu trả lời đầy đủ và chi tiết.

Câu trả lời: Giun đất là bạn của nhà nông vì chúng có vai trò quan trọng trong quá trình làm mềm đất và giữ độ ẩm cho đất canh tác. Khi trời mưa to, đất trở nên ẩm ướt và giun đất cảm thấy thoải mái hơn trong môi trường ẩm ướt nên chúng bò lên mặt đất để tìm kiếm thức ăn, tránh nước mưa và thức ăn phân huỷ. Điều này làm cho việc canh tác dễ dàng hơn và giúp nâng cao chất lượng đất đai cho nông dân.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50492 sec| 2253.828 kb