Lớp 10
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Ngọc

Phương pháp luận là gì ? 2: Triết học có mấy phương pháp luận cơ bản? Trình bày các phương pháp đó? Cho ví dụ
Ai đó có thể chia sẻ kiến thức của mình để giúp tôi giải quyết vấn đề này không? Tôi sẽ rất biết ơn sự gián đoạn của Mọi người!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Phân tích yêu cầu câu hỏi: Đọc và hiểu câu hỏi GDCD Lớp 10, phân tích các từ khóa, đưa ra các yêu cầu cụ thể.

2. Tìm hiểu về nội dung câu hỏi: Nghiên cứu tài liệu, sách giáo trình, nguồn thông tin uy tín để tìm hiểu về phương pháp luận và các phương pháp luận của triết học.

3. Tìm hiểu rõ các phương pháp luận cơ bản trong triết học: Đọc, nghiên cứu và phân tích các phương pháp luận cơ bản, ví dụ như phương pháp ghi chép, phân tích, so sánh, tổng hợp, điều tra, chứng cứ, logic, liên hệ nguyên lý.

4. Lựa chọn phương pháp trả lời: Dựa trên kiến thức đã tìm hiểu, xác định phương pháp trả lời phù hợp với câu hỏi.

5. Câu trả lời cho câu hỏi:

- Câu 1: Phương pháp luận là quy trình, phương tiện giúp ta tiếp cận, nghiên cứu và giải quyết một vấn đề, từ việc thu thập thông tin, phân tích, suy luận, chứng minh đến kết luận.

- Câu 2: Triết học có 4 phương pháp luận cơ bản: phương pháp luận chủ nghĩa duy vật biện chứng, phương pháp luận chủ nghĩa duy tâm biện chứng, phương pháp luận cá nhân và phương pháp luận dialetic.

Ví dụ: Phương pháp luận chủ nghĩa duy vật biện chứng:
- Đặt vấn đề: nhìn nhận vấn đề từ góc độ của chủ nghĩa duy vật biện chứng.
- Phân tích và lập luận: phân tích các yếu tố tác động, quan hệ giữa các yếu tố đó và đưa ra lập luận dựa trên lý thuyết duy vật biện chứng.
- Chứng minh và kết luận: sử dụng các phương tiện logic, chứng cứ để chứng minh lập luận và đưa ra kết luận về vấn đề được đặt ra.

Ví dụ cụ thể: Đối với vấn đề xã hội, phương pháp luận chủ nghĩa duy vật biện chứng sẽ phân tích quan hệ giữa cơ bản-kiểu dáng, chủ nghĩa giai cấp và cuộc cách mạng, từ đó lập luận về vai trò của giai cấp trong quá trình cách mạng và xác định các biện pháp giải quyết xung đột xã hội.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Phương pháp luận lịch sử là phương pháp nghiên cứu và đánh giá một vấn đề dựa trên quá trình phát triển và thay đổi của lịch sử. Ví dụ: sử dụng phương pháp luận lịch sử để phân tích và nhận biết sự thay đổi của khái niệm dân chủ trong các giai đoạn lịch sử.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Phương pháp luận hệ thống là phương pháp xây*** hệ thống tri thức hoặc giải thích một vấn đề dựa trên quy luật logic và quan hệ giữa các yếu tố. Ví dụ: sử dụng phương pháp luận hệ thống để phân tích và xây*** một hệ thống tri thức về quan hệ gia đình trong xã hội.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Phương pháp luận triết lí là phương pháp dựa trên việc sử dụng ý thức lý luận và tri thức để phân tích và nhận biết vấn đề. Ví dụ: sử dụng phương pháp luận triết lí để phân tích và đánh giá một vấn đề đạo đức trong xã hội hiện đại.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Triết học có 3 phương pháp luận cơ bản gồm phương pháp luận triết lí, phương pháp luận hệ thống và phương pháp luận lịch sử.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi GDCD Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45961 sec| 2260.594 kb