Lớp 9
10điểm
3 năm trước
Đỗ Quang Thắng

Phản ứng của oxit với nước thuộc loại phản ứng gì ? Lấy ví dụ minh họa ?
các Bạn ơi, mình đang bí bài này quá, ai giỏi giúp mình với! Cảm ơn cả nhà

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Đọc hiểu câu hỏi và xác định được yêu cầu của đề bài.
- Xác định kiến thức cần sử dụng để trả lời câu hỏi.
- Tìm kiếm thông tin có liên quan và rà soát kiến thức đã học.
- Xác định câu trả lời dựa trên thông tin đã tìm và kiến thức đã nắm.

Câu trả lời:
Phản ứng của oxit với nước thuộc loại phản ứng oxi hóa khử. Khi oxi hóa, oxit cung cấp oxi cho nước và tạo ra các ion oxi tồn tại trong dung dịch. Khi khử, nước nhận oxi từ oxit và tạo thành các ion hiđro trong dung dịch. Ví dụ minh họa cho loại phản ứng này là phản ứng giữa oxit axit (SO3) và nước (H2O) tạo thành axit sunfuric (H2SO4).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Một ví dụ khác là phản ứng giữa oxit của nitơ (N₂O₅) và nước (H₂O), tạo thành axit nitric (HNO₃). Phản ứng này có phương trình hóa học: N₂O₅ + H₂O -> 2HNO₃.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Công thức phân tử chung cho phản ứng oxit kim loại với nước là: MO + H₂O -> M(OH)₂, với M là nguyên tố kim loại.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Ví dụ minh họa cho phản ứng này là phản ứng giữa oxit của kim loại natri (Na₂O) với nước (H₂O), tạo thành hidroxit natri (NaOH). Phương trình hóa học của phản ứng này là: Na₂O + H₂O -> 2NaOH + nhiệt lượng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phản ứng của oxit với nước thuộc loại phản ứng hóa học có tên gọi là phản ứng oxi hóa khử.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.52418 sec| 2248.008 kb