Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Việt

Nguyên tố ở ô số 15 trong bảng tuần hoàn thuộc chu kì nào?
Xin chào, mình biết mọi người đều bận rộn, nhưng mình rất cần một ít sự giúp đỡ. Có ai đó có thể hướng dẫn mình cách giải đáp câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Xác định số hiệu của nguyên tố ở ô số 15 trong bảng tuần hoàn.
- Tra cứu bảng tuần hoàn để tìm tên của nguyên tố tương ứng với số hiệu đã xác định.

Câu trả lời:
Nguyên tố ở ô số 15 trong bảng tuần hoàn thuộc chu kỳ thứ 3 và nhóm chức năng 15. Tên nguyên tố này là Phosphorus (P).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Nguyên tố ở ô số 15 trong bảng tuần hoàn thuộc chu kỳ 3 và nhóm 15.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Nguyên tố ở ô số 15 trong bảng tuần hoàn thuộc chu kỳ 3.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47416 sec| 2248.227 kb