Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Hưng

người ta làm một bể cá không có nắp, có chiều dài 15dm, chiều rộng 12dm, chiều cao bằng 2/5 chiều dài. Tính diện tích kính để làm bể cá đó?
Xin chào các Bạn, mình đang gặp một chút rắc rối ở đây và thực sự cần sự hỗ trợ. Mọi người có thể dành chút thời gian để giúp mình giải quyết vấn đề này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

- Hãy gọi kích thước của bể cá là a, b, và c (đơn vị***).
- Theo câu hỏi, ta có: a = 15dm, b = 12dm, và c = 2/5a.
- Diện tích kính của bể cá sẽ là diện tích của mặt đáy.
- Diện tích đáy của bể cá là a * b (với a và b được cho).
- Tuy nhiên, ta cần tìm diện tích kính của bể cá (đơn vị***^2), vậy chúng ta phải tính diện tích kính theo đúng đơn vị.

Câu trả lời:

Cách 1:
- Ta có a = 15dm và b = 12dm.
- Thay vào công thức diện tích đáy: diện tích kính = a * b = 15dm * 12dm = 180***^2.

Cách 2:
- Ta có a = 15dm và c = 2/5a = 2/5 * 15dm = 6dm.
- Thay vào công thức diện tích đáy: diện tích kính = a * c = 15dm * 6dm = 90***^2.

Vậy, diện tích kính để làm bể cá đó là 180***^2 hoặc 90***^2, tùy thuộc vào cách giải mà chúng ta chọn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Cuối cùng, ta tính diện tích kính của bể cá bằng cách tính tổng diện tích mặt đáy và 2 diện tích mặt bên. Diện tích mặt bên của bể cá được tính theo công thức: chiều dài x chiều cao x 2 + chiều rộng x chiều cao x 2. Với các giá trị đã tính được, ta có: diện tích kính bể cá = diện tích mặt đáy + diện tích mặt bên = 180***² + (15*** x 6*** x 2 + 12*** x 6*** x 2) = 180***² + (180***² + 144***²) = 504***².

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Tiếp theo, ta tính chiều cao của bể cá. Theo câu đề bài, chiều cao của bể cá bằng 2/5 chiều dài của bể cá. Vậy chiều cao của bể cá là 2/5 x 15*** = 6***.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để tìm diện tích kính của bể cá, ta cần tính diện tích mặt đáy của bể cá. Mặt đáy của bể cá có hình chữ nhật, với chiều dài là 15*** và chiều rộng là 12***. Vậy diện tích mặt đáy của bể cá là 15*** x 12*** = 180***².

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46723 sec| 2249.094 kb