Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Huy

Nêu quá trình phân chia của tế bào động vật và thực vật, nhanh nhanh với ạ, em sắp thi rồi

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

sự khác nhau trong phân chia chất tế bào ở tế bào động vật và tế bào thực vật.

-ở tế bào động vật là sự hình thành co thắt ở vùng xích đọa của tế bào,bắt đầu co thắt từ ngoài (màng tế bào) vào trung tâm.

-ở tế bào thực vật là sự hình thành vất ngăn từ trung tâm đi ra ngoài (vách tế bào).

học tốt.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Sinh học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.28528 sec| 2197.68 kb