Lớp 9
10điểm
3 năm trước
!Lần đầu hỏi
Mai Văn Toàn

Nêu cách phân biệt các chất rắn: tinh bột, glucozo, saccarozo bằng phương pháp hoá học ?
Mình đang tìm kiếm một người hùng có thể cứu mình khỏi tình trạng này bằng cách trả lời câu hỏi của mình. Ai đó lên tiếng nhé!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Để phân biệt các chất rắn tinh bột, glucozo và saccarozo bằng phương pháp hoá học, chúng ta có thể sử dụng phản ứng hoá học đã biết để phân biệt các chất này. Có thể sử dụng phương pháp tác động của enzym làm tinh bột và glucozo tạo màu. Ngoài ra, cũng có thể tìm hiểu về phản ứng hidrôly hóa để xác định chất nào cho phản ứng tốt hơn.

Câu trả lời:

1. Phân biệt bằng phản ứng biuret:
- Tinh bột không phản ứng với dung dịch CuSO4 ở điều kiện không có thanh nhiệt hoặc không có axit đất, không tạo màu.
- Glucozo phản ứng với dung dịch CuSO4 ở điều kiện không có axit đất, tạo thành kết tủa trắng xanh.
- Saccarozo không phản ứng với dung dịch CuSO4, không tạo màu.

2. Phân biệt bằng quá trình hidrôly hóa:
- Tinh bột phản ứng với dung dịch amilaza để tạo thành glucose.
- Glucozo phản ứng với dung dịch acid sulfuric loãng để tạo thành glucose.
- Saccarozo phản ứng với dung dịch acid sulfuric loãng để tạo thành glucose và fructose.

Lưu ý: Đây chỉ là một trong những cách phân biệt các chất rắn tinh bột, glucozo và saccarozo bằng phương pháp hoá học. Có thể có nhiều cách giải khác dựa trên các phương pháp hoá học khác.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Một cách phân biệt các chất rắn: tinh bột, glucozo, saccarozo bằng phương pháp hoá học là sử dụng phản ứng với axit H2SO4. Khi tinh bột tác dụng với axit H2SO4 nóng, chất này sẽ bị phân hủy thành đường glucose, giữ lại mùi ngọt. Trong khi đó, glucozo và saccarozo không bị phân hủy khi tác dung với axit H2SO4 nên không có mùi ngọt.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Cách phân biệt các chất rắn: tinh bột, glucozo, saccarozo bằng phương pháp hoá học là sử dụng dung dịch AgNO3. Khi tinh bột tác dụng với dung dịch AgNO3, chất này sẽ tạo ra kết tủa màu đen Ag2O do phản ứng với ion Ag+. Trong khi đó, glucozo và saccarozo không phản ứng với dung dịch AgNO3, nên không tạo ra kết tủa.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Một cách phân biệt các chất rắn: tinh bột, glucozo, saccarozo bằng phương pháp hoá học là sử dụng xúc tác enzymes. Xúc tác amylase có thể phân hủy tinh bột thành glucozo, trong khi saccarozo không bị tác động bởi xúc tác này. Do đó, khi thực hiện phản ứng với xúc tác enzymes, tinh bột sẽ tạo ra glucozo trong khi glucozo và saccarozo không thể.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Cách phân biệt các chất rắn: tinh bột, glucozo, saccarozo bằng phương pháp hoá học là sử dụng phản ứng với dung dịch iốt. Khi tinh bột tác dụng với dung dịch iốt, chất này sẽ tạo ra màu xanh lam do tạo thành phức iốt. Trong khi đó, glucozo và saccarozo không phản ứng với dung dịch iốt nên không thể tạo ra màu xanh lam.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47334 sec| 2260.18 kb