Lớp 3
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Linh

Nam nghĩ ra 1 số. Biết rằng nếu lấy số đó gấp ba lần thì bằng 54 cộng với 42
Có ai ở đây rảnh dỗi không, mình đang có câu hỏi này khoai quá? Mình đang cần sự giúp đỡ để trả lời câu hỏi này ạ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta có thể sử dụng phương pháp giải đại số.

Gọi số cần tìm là x.

Theo đề bài, nếu lấy số đó gấp ba lần thì bằng 54 cộng với 42, ta có phương trình sau:
3x = 54 + 42.

Giải phương trình trên:
3x = 96
x = 96/3
x = 32.

Vậy số cần tìm là 32.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Sử dụng công thức toán học: số cần tìm = (54 + 42) * 3 = 288

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Sử dụng công thức toán học: số cần tìm = (54 - 42) / 3 = 4

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Sử dụng công thức toán học: số cần tìm = (54 + 42) / 3 = 32

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 3
Câu hỏi Lớp 3

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45745 sec| 2236.531 kb