Lớp 12
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
User Google

Một vật dao động điều hòa với phương trình: x=5cos(10πt+π/2)cm
a) Lúc đầu vật ở đâu?
b) Biên độ bằng bao nhiêu?
c) Tần số góc có giá trị là
d) Tính chu kỳ dao động
e) Xác định giá trị của tần số
f) Sau bao lâu vật sẽ di chuyển đến vị trí biên dương?
g) Sau khi chuyển động đc 0.2s vật ở đâu?
h) Quãng đường vật thực hiện được khi chuyển động được 0.2s?
i) Chiều dài quỹ đạo là bao nhiêu?
j) Sau bao lâu vật di chuyển đến vị trí x=2.5cm?
Mình đang cần một chút sự tư vấn từ các Bạn. Có ai có thể dành chút thời gian cứu nguy giúp mình không ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta có thể làm như sau:

a) Lúc đầu vật ở đâu?
- Từ phương trình dao động, ta thấy khi t = 0, x = 5cos(π/2) = 5cm. Vậy lúc đầu vật ở vị trí có hoành độ x = 5cm.

b) Biên độ bằng bao nhiêu?
- Biên độ của dao động bằng giá trị tuyệt đối của hàm cos, nên biên độ của dao động này là |5| = 5cm.

c) Tần số góc có giá trị là?
- Tần số góc được xác định từ hệ số của thời gian trong hàm số cos, ta thấy tần số góc là 10π rad/s.

d) Tính chu kỳ dao động?
- Chu kỳ dao động (T) được tính bằng công thức T = 2π/ω, trong đó ω là tần số góc. Ta có T = 2π/10π = 0.2s.

e) Xác định giá trị của tần số?
- Tần số (f) được xác định bằng công thức f = 1/T, trong đó T là chu kỳ. Ta có f = 1/0.2 = 5Hz.

f) Sau bao lâu vật sẽ di chuyển đến vị trí biên dương?
- Vật sẽ di chuyển đến vị trí biên dương khi cos(10πt + π/2) = 1. Từ đó suy ra 10πt + π/2 = 0. Vậy sau 1/10π = 0.032s, vật sẽ di chuyển đến vị trí biên dương.

g) Sau khi chuyển động được 0.2s, vật ở đâu?
- Sau 0.2s, ta thay t = 0.2 vào phương trình dao động, ta có x = 5cos(10π(0.2) + π/2) = 5cos(2π + π/2) = 5cos(5π/2) = 5cos(2π + π/2) = 0cm. Vậy sau khi chuyển động được 0.2s, vật sẽ ở vị trí x = 0cm.

h) Quãng đường vật thực hiện được khi chuyển động được 0.2s?
- Quãng đường vật thực hiện được trong 0.2s là giá trị tuyệt đối của hoành độ x, nên quãng đường là |0| = 0cm.

i) Chiều dài quỹ đạo là bao nhiêu?
- Chiều dài quỹ đạo là 2 lần biên độ, nên chiều dài quỹ đạo là 2 * 5 = 10cm.

j) Sau bao lâu vật di chuyển đến vị trí x = 2.5cm?
- Vật sẽ đến vị trí x = 2.5cm khi cos(10πt + π/2) = 0.5. Từ đó suy ra 10πt + π/2 = arccos(0.5) (với arccos là hàm arccosin). Vậy sau thời gian t = (arccos(0.5) - π/2)/(10π), vật sẽ di chuyển đến vị trí x = 2.5cm.

Lưu ý: Tất cả các giá trị trong câu trả lời đều được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.41522 sec| 2261.852 kb