Lớp 12
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Ánh

Một phòng hát karaoke có diện tích 24 m 2, cao 4 m (với điều kiện hai lần chiều rộng BC và chiều dài AB chênh nhau không quá 2 m để phòng trông cân đối) với dàn âm gồm bốn loa như nhau có công suất lớn, hai cái đặt ở góc A, B của phòng, hai cái treo trên góc trần A′, B′. Đồng thời còn có một màn hình lớn được gắn trên tường ABB’A’ để người hát ngồi tại trung điểm M của CD có được cảm giác sống động nhất. Bỏ qua kích thước của người và loa, coi rằng loa phát âm đẳng hướng và tường hấp thụ âm tốt. Hỏi có thể thiết kế phòng để người hát chịu được loa có công suất lớn nhất là bao nhiêu?
Chào cả nhà, mình đang gặp chút vấn đề khó khăn và thực sự cần sự giúp đỡ của mọi người. Ai biết chỉ giúp mình với nhé!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính tổng diện tích tường A'BB'A' = AB * BC.
Bước 2: Tìm diện tích sàn phòng karaoke = AB * BC.
Bước 3: Tính thể tích phòng karaoke = diện tích sàn * chiều cao.
Bước 4: Ước tính công suất tối đa của loa dựa trên thể tích phòng karaoke.
Bước 5: Viết câu trả lời.

Câu trả lời:

Từ các bước giải ở trên, ta có trả lời là: Có thể thiết kế phòng để người hát chịu được loa có công suất lớn nhất là công suất tính toán được ở bước 4.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

We can also determine the maximum power of the speaker that the person can tolerate by considering the volume of the room. The volume of the room can be calculated using the formula: V = LWH, where V is the volume, L is the length, W is the width, and H is the height of the room. By calculating the values, we can determine the maximum power of the speaker that the person can tolerate based on the volume of the room.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Another way to determine the maximum power of the speaker that the person can tolerate is by considering the sound pressure level. The sound pressure level can be calculated using the formula: SPL = 10Log(P/P0), where SPL is the sound pressure level, P is the sound pressure, and P0 is the reference sound pressure. By calculating the values, we can find the maximum power of the speaker that the person can tolerate based on the sound pressure level.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

The maximum power of the speaker that the person can tolerate can be calculated using the formula: Pmax = 10Log(I/I0), where Pmax is the maximum power, I is the sound intensity, and I0 is the reference sound intensity. We can calculate I using the formula: I = P/(4πr^2), where P is the power of the speaker and r is the distance between the speaker and the person. By calculating the values, we can determine the maximum power of the speaker that the person can tolerate.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45484 sec| 2261.508 kb