Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Đức

Một lít dầu ăn nặng 0,9 kg.Hỏi một can 10 lít dầu ăn nặng bao nhiêu kg. Biết vỏ can nặng 0,78 kg

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.44854 sec| 2078.789 kb