Lớp 12
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
Nguyễn Gia Huy

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với 7 và 5. Diện tích bằng 315 m2.Tính chu vi hình chữ nhật đó
các Bạn ơi, mình đang bí bài này quá, ai giỏi giúp mình với! Cảm ơn cả nhà

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, ta sử dụng công thức tính diện tích và chu vi của hình chữ nhật.

Giả sử chiều dài của hình chữ nhật là 7x, chiều rộng là 5x (với x là tỉ lệ). Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng công thức:

Diện tích = chiều dài x chiều rộng
315 = 7x * 5x

Đưa về dạng phương trình bậc 2:

35x^2 - 315 = 0

Đặt t = x^2, ta có:

35t - 315 = 0
t = 9

Từ đó, suy ra x = √t = √9 = 3.

Vậy, chiều dài của hình chữ nhật là 7 * 3 = 21, chiều rộng là 5 * 3 = 15.

Để tính chu vi của hình chữ nhật, ta sử dụng công thức:

Chu vi = 2 x (chiều dài + chiều rộng)
Chu vi = 2 x (21 + 15)
Chu vi = 72

Vậy chu vi của hình chữ nhật là 72.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Gọi chiều dài của hình chữ nhật là a và chiều rộng là b. Theo đề bài, a/b = 7/5 và a*b = 315. Từ đây, ta có hệ phương trình: a = (7/5)b và (7/5)b^2 = 315. Thay a vào phương trình ta có (49/25)b^2 = 315. Giải phương trình ta được b = 5 và a = 7. Chu vi hình chữ nhật là 2*(7+5) = 24.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Gọi chiều dài của hình chữ nhật là d và chiều rộng là r. Theo đề bài, d/r = 7/5 và d*r = 315. Từ đây, ta có hệ phương trình: d = (7/5)r và (7/5)r^2 = 315. Giải phương trình ta được r = 5 và d = 7. Chu vi hình chữ nhật là 2*(7+5) = 24.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Gọi chiều dài của hình chữ nhật là a và chiều rộng là b. Theo đề bài, a/b = 7/5 và a*b = 315. Từ đây, ta có hệ phương trình: a = (7/5)b và (7/5)b^2 = 315. Giải phương trình ta được b = 5 và a = 7. Chu vi hình chữ nhật là 2*(7+5) = 24.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Gọi chiều dài của hình chữ nhật là 7x và chiều rộng là 5x. Ta có hệ phương trình: (7x)*(5x) = 315. Giải phương trình ta được x=3. Vậy chiều dài của hình chữ nhật là 7x = 21 và chiều rộng là 5x = 15. Chu vi hình chữ nhật là 2*(21+15) = 72.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45852 sec| 2260.172 kb