Lớp 8
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Hưng

Một khối lập phương có cạnh a = 20 cm a/ Tính thể tích của khối lập phương đó? b/ Khối lập phương làm bằng sắt. Tính khối lượng của khối lập phương. c/ Bây giờ người ta khoét một lỗ trên khối lập phương có thể tích là 4dm3, rồi nhét đầy vào đó một chất có khối lượng riêng là 2000kg/m3. Tìm khối lượng riêng của khối lập phương lúc này?
Mình đang trong tình trạng khẩn cấp cần giải quyết câu hỏi này, Bạn nào thông thái giúp mình với, mình sẽ biết ơn lắm!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, chúng ta sẽ sử dụng các công thức và định lý trong lĩnh vực hình học không gian và vật lý.

a/ Để tính thể tích của khối lập phương, ta sử dụng công thức:
Thể tích = cạnh³
Thế nên, thể tích của khối lập phương này là:
Thể tích = 20 cm x 20 cm x 20 cm = 8.000 cm³

b/ Để tính khối lượng của khối lập phương, ta sử dụng công thức:
Khối lượng = thể tích x khối lượng riêng
Với khối lượng riêng của sắt là 7.8 g/cm³ (hoặc 7.8 * 10³ kg/m³)
Thế nên, khối lượng của khối lập phương là:
Khối lượng = 8.000 cm³ x 7.8 g/cm³ = 62.400 g

c/ Để tính khối lượng riêng của khối lập phương sau khi thay đổi, ta sẽ sử dụng công thức:
Thể tích = cạnh³
Với cạnh của khối lập phương sau khi khoét là a' và khối lượng riêng là ρ'
Thể tích sau khi khoét = a'³ = 4***³ = 4.000 cm³
Khối lượng của chất điền thêm vào = thể tích sau khi khoét x khối lượng riêng = 4.000 cm³ x 2000 kg/m³ = 8.000.000 g
Khối lượng của khối lập phương sau khi thay đổi = (thể tích trước khoét - thể tích sau khi khoét) x khối lượng riêng + khối lượng của chất mới điền vào
Khối lượng riêng của khối lập phương sau khi thay đổi = (8.000 cm³ - 4.000 cm³) x ρ' + 8.000.000 g
Chúng ta không có đủ thông tin để tính được khối lượng riêng của khối lập phương lúc này.

Tóm lại, câu trả lời cho câu hỏi trên là:
a/ Thể tích của khối lập phương là 8.000 cm³.
b/ Khối lượng của khối lập phương là 62.400 g.
c/ Không đủ thông tin để tính được khối lượng riêng của khối lập phương lúc này.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

c/ Để tính khối lượng riêng của khối lập phương lúc này, ta sử dụng công thức ρ' = (m + m0)/V', trong đó m là khối lượng của chất trong lỗ, m0 là khối lượng của khối lập phương, V' là thể tích của khối đã lỗ. Thế vào công thức, ta có ρ' = (m + (20 cm)^3 x 7.85 g/cm^3)/(4***^3) = (10 kg + 8000 cm^3 x 7.85 g/cm^3)/(4***^3) = 5705 kg/m^3.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46408 sec| 2250.742 kb