Lớp 12
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Long

Một hợp chất hữu cơ có CTPT C 3 H 7 O 2 N có bao nhiêu đồng phân aminoaxit?
Chào cả nhóm, mình biết mình không giỏi lắm ở chuyện này, nhưng mình cũng biết mình có những người bạn thông minh ở đây. Cần một tay giúp đỡ gấp!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta phải biết rằng một đồng phân aminoaxit gồm các nhóm chức chính: nhóm amin (-NH2) và nhóm axit carboxylic (-COOH). Bên cạnh đó, câu hỏi cũng cung cấp công thức phân tử của hợp chất hữu cơ là C3H7O2N.

Giả sử hợp chất này chỉ chứa một đồng phân aminoaxit. Ta cần tìm số lượng carbon, hydrogen, oxygen và nitrogen của hợp chất này, như sau:

- Số carbon (C): 3
- Số hydrogen (H): 7
- Số oxygen (O): 2
- Số nitrogen (N): 1

Trong CTPT của đồng phân aminoaxit, nhóm amin sẽ được ký hiệu là -NH2, nhóm axit carboxylic sẽ được ký hiệu là -COOH và phải có ít nhất một nguyên tử carbon tham gia liên kết. Ta có thể thấy rằng số carbon trong CTPT (3) là không đủ để có cả hai nhóm chức trên. Do đó, giả định ban đầu là sai.

Với giả định ban đầu, ta thấy số lượng carbon (C) không đủ để có cả hai nhóm chức amin và axit carboxylic, vì vậy cần giảm số lượng carbon trong công thức phân tử để có thể tạo ra đồng phân aminoaxit.

Giải pháp:
- Giảm số lượng carbon (C) từ 3 xuống 2, để đủ để có ít nhất một nhóm chức axit carboxylic và một nhóm chức amin.
- Giảm số lượng carbon (C) từ 3 xuống 1, để có thể có một nhóm chức axit carboxylic và một nhóm chức amin.

Vậy, có thể có 2 cách giải đối với câu hỏi trên:

1) Hợp chất có CTPT C2H7O2N có thể chứa một đồng phân aminoaxit.
2) Hợp chất có CTPT C1H7O2N cũng có thể chứa một đồng phân aminoaxit.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Một hợp chất hữu cơ có CTPT C3H7O2N có 0 đồng phân aminoaxit.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Một hợp chất hữu cơ có CTPT C3H7O2N có 1 đồng phân aminoaxit.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46999 sec| 2248.414 kb