Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Vương

một hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp là 20cm.chiều rông là 6cm. chiều dài hình chữ nhật đó là
Có ai ở đây không? Mình thực sự cần sự giúp đỡ từ các Bạn để giải đáp một thắc mắc. Bạn nào giỏi về mảng này có thể chỉ giáo mình với.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta cần sử dụng thuộc tính của hình chữ nhật là tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng gấp đôi chiều rộng.

Vậy, ta có công thức tính diện tích hình chữ nhật: Diện tích = chiều rộng * chiều dài. Đồng thời, ta có công thức tính chu vi hình chữ nhật: Chu vi = (chiều rộng + chiều dài) * 2.

Giả sử chiều rộng của hình chữ nhật là 6cm và tổng độ dài hai cạnh liên tiếp là 20cm, ta có thể thay vào công thức để giải đường này:

- Theo công thức diện tích: Diện tích = 6 * chiều dài = 6 * (20 - 6) / 2 = 6 * 14 / 2 = 84cm².

- Theo công thức chu vi: Chu vi = (6 + chiều dài) * 2 = (6 + (20 - 6)) * 2 = (6 + 14) * 2 = 20 * 2 = 40cm.

Vậy, câu trả lời cho câu hỏi trên là chiều dài của hình chữ nhật là 14cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44853 sec| 2236.859 kb