Lớp 1
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Đức

Một hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh kề nhau là 24cm. Khi đó, chu vi của hình chữ nhật đó là …..cm.
Chào mọi người, mình đang gặp chút vấn đề khó khăn và rất cần sự giúp đỡ của các Bạn. Ai biết thì giúp mình với ạ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Đề bài cho biết tổng độ dài hai cạnh kề nhau của hình chữ nhật là 24cm. Để tìm chu vi của hình chữ nhật, ta cần xác định độ dài các cạnh.

Gọi a và b lần lượt là độ dài hai cạnh kề nhau của hình chữ nhật.

Theo đề bài, ta có:
a + b = 24cm (1)

Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức:
C = 2(a + b)

Thay vào công thức trên giá trị của a + b, ta có:
C = 2(24cm)
C = 48cm

Vậy chu vi của hình chữ nhật là 48cm.

Câu trả lời: Chu vi của hình chữ nhật đó là 48cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Giả sử chiều dài của hình chữ nhật là x cm, khi đó chiều rộng là 24 - x cm. Vậy chu vi của hình chữ nhật sẽ là 2x + 24 - x + 24 - x = 48 cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Giả sử chiều dài của hình chữ nhật là x cm, khi đó chiều rộng là 24 - x cm. Vậy chu vi của hình chữ nhật sẽ là 2(x + 24 - x) = 48 cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giả sử chiều dài của hình chữ nhật là x cm, khi đó chiều rộng là 24 - x cm. Vậy chu vi của hình chữ nhật sẽ là 2x + 2(24 - x) = 48 cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Giả sử chiều dài của hình chữ nhật là x cm, khi đó chiều rộng là 24 - x cm. Vậy chu vi của hình chữ nhật sẽ là x + (24 - x) + x + (24 - x) = 48 cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 1
Câu hỏi Lớp 1

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47104 sec| 2236.859 kb