Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Long

  Một gói trà tam thất - xạ đen nặng 2g có thành phần như sau : tam thất : 1g , xạ đen : 0,5g , hoa hoè : 0,5g . Hãy tính tỉ số phần trăm của lượng tam thất , xạ đen , hoa hoè so với cả gói .   
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, mình còn khá mới mẻ, tấm chiếu mới và cần sự giúp đỡ. Có ai đó có thể giải đáp giúp mình về câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính tổng tỉ trọng của các thành phần trong gói trà tam thất - xạ đen.
mass_tamthat = 1g
mass_xaden = 0.5g
mass_hoahoe = 0.5g
total_mass = mass_tamthat + mass_xaden + mass_hoahoe

Bước 2: Tính tỉ số phần trăm của lượng tam thất, xạ đen, hoa hoè so với cả gói.
percentage_tamthat = (mass_tamthat / total_mass) * 100%
percentage_xaden = (mass_xaden / total_mass) * 100%
percentage_hoahoe = (mass_hoahoe / total_mass) * 100%

Câu trả lời:
Tỉ số phần trăm của lượng tam thất trong gói trà tam thất - xạ đen là 50%.
Tỉ số phần trăm của lượng xạ đen trong gói trà tam thất - xạ đen là 25%.
Tỉ số phần trăm của lượng hoa hoè trong gói trà tam thất - xạ đen là 25%.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Tỉ số phần trăm của lượng tam thất, xạ đen và hoa hoè so với cả gói trà là 100%.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Tỉ số phần trăm của lượng hoa hoè trong gói trà là 25%.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Tỉ số phần trăm của lượng xạ đen trong gói trà là 25%.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Tỉ số phần trăm của lượng tam thất trong gói trà là 50%.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48511 sec| 2249.359 kb