Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Linh

Một cửa hàng tuần đầu bán được 319 m vải, tuần sau bán được nhiều hơn tuần đầu 76 m. Hỏi trong hai tuần đó, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải, biết rằng cửa hàng mở các ngày trong tuần.
Mình đang vướng một chút rắc rối và cần người giúp đỡ. Nhờ mọi người hãy lan tỏa bác ái của mình và giúp đỡ mình trả lời câu hỏi trên mới ạ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, chúng ta có thể sử dụng phép cộng để tính tổng số mét vải bán được trong hai tuần, sau đó chia tổng đó cho số ngày trong hai tuần để tính trung bình mỗi ngày.

Cách giải 1:
Số mét vải bán được trong tuần đầu là 319m và tuần sau là 319m + 76m = 395m.
Tổng số mét vải bán được trong hai tuần là 319m + 395m = 714m.
Vì hai tuần có tổng cộng 7 ngày, nên trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 714m / 7 = 102m vải.

Cách giải 2:
Số mét vải bán được trong tuần đầu là 319m và tuần sau là 319m + 76m = 395m.
Trung bình số mét vải bán được mỗi ngày trong hai tuần là (319m + 395m) / 2 = 357m.
Vì hai tuần có tổng cộng 7 ngày, nên trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 357m / 7 = 51m vải.

Do đó, câu trả lời cho câu hỏi trên là: Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được khoảng 102m hoặc 51m vải.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

4. Vậy trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 51 mét vải.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

3. Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được là 714 m / 14 ngày = 51 m/ngày.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

1. Tổng số mét vải được bán trong hai tuần là 319 + (319 + 76) = 714 m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48051 sec| 2249.109 kb