Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Vương

  Một chiếc tivi hình chữ nhật màn hình phẳng 49 inch (đường chéo tivi dài 49 inch). Tính độ dài đường chéo của tivi này theo đơn vị cm với độ chính xác d=0,05? Biết 1 inch xấp sỉ 2,54 cm
Mọi người ơi, mình đang rối bời không biết làm thế nào ở đây. Bạn nào đi qua cho mình xin ít hint với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để tính độ dài đường chéo của tivi, ta có thể sử dụng định lý Pythagoras trong hình chữ nhật.

Với đường chéo, ta có:
độ dài đường chéo^2 = độ dài chiều dài^2 + độ dài chiều rộng^2

Trong trường hợp này, chiều dài và chiều rộng của tivi bằng nhau và đều là căn bậc hai của diện tích màn hình (49 inch).

Diện tích màn hình = chiều dài x chiều rộng

Vậy, chiều dài và chiều rộng của tivi đều bằng căn bậc hai của 49.

Dưới đây là các bước cụ thể để tính độ dài đường chéo của tivi:

Bước 1: Tính diện tích màn hình
Diện tích màn hình = 49 inch

Bước 2: Tính chiều dài và chiều rộng
Căn bậc hai của diện tích màn hình = căn bậc hai của 49

Bước 3: Tính độ dài đường chéo
Độ dài đường chéo = căn bậc hai của (căn bậc hai của 49)^2 + (căn bậc hai của 49)^2

Bước 4: Đổi đơn vị từ inch sang cm
Độ dài đường chéo (cm) = độ dài đường chéo (inch) x 2.54

Câu trả lời cho câu hỏi trên là độ dài đường chéo của tivi là ...

Nếu có nhiều cách giải, hãy áp dụng các phương pháp khác nhau để tính độ dài đường chéo và cho kết quả cuối cùng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Để tính độ dài đường chéo của tivi, ta có thể sử dụng công thức tính đường chéo của hình chữ nhật. Gọi độ dài hai cạnh của tivi là a và b, ta có công thức đường chéo là c = √(a^2 + b^2). Với a = 49 inch, sử dụng tỉ lệ đổi từ inch sang cm, ta có a = 49 * 2.54 = 124.46 cm. Thay vào công thức ta có c = √(124.46^2 + 49^2). Tính toán giá trị của c ta thu được c = 174.7405 cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để tính độ dài đường chéo của tivi, ta có thể sử dụng định lý Pythagoras trong tam giác vuông. Gọi độ dài hai cạnh của tivi là a và b, ta có a^2 + b^2 = c^2, với c là đường chéo của tivi. Với a = 49 inch, sử dụng tỉ lệ đổi từ inch sang cm, ta có a = 49 * 2.54 = 124.46 cm. Thay vào công thức Pythagoras ta có 124.46^2 + b^2 = c^2. Tìm bằng cách giải phương trình và tính toán, ta thu được độ dài đường chéo c = 174.7405 cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47898 sec| 2249.453 kb