Lớp 6
10điểm
2 năm trước
Nguyễn Nam

Một bệnh nhân được bác sĩ chỉ định nhỏ thuốc đau mắt, 4 giờ một lần và nhỏ tai 6 giờ một lần. Nếu bệnh nhân này vừa nhỏ thuốc đau mắt vừa nhỏ tai vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày thì ít nhất đến mấy giờ bệnh nhân này lại vừa nhỏ mắt vừa nhỏ tai ?
Làm ơn, nếu Mọi người có thể và có thời gian, Mọi người có thể giúp mình trả lời câu hỏi này không? Mình đánh giá cao mọi sự giúp đỡ mà Mọi người có thể cung cấp!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta có thể sử dụng phương pháp tìm bội số chung nhỏ nhất (BCNN) của 4 và 6.

Cách 1: Tìm BCNN bằng cách liệt kê các bội số của 4 và 6:
4, 8, 12, 16, 20, 24, ...
6, 12, 18, 24, ...

Ta thấy bội số chung nhỏ nhất của 4 và 6 là 12. Vậy bệnh nhân này sẽ vừa nhỏ thuốc đau mắt vừa nhỏ tai vào lúc 12 giờ trưa.

Cách 2: Tìm BCNN bằng cách sử dụng công thức BCNN = (a*b)/ucln(a,b), trong đó ucln(a,b) là ước chung lớn nhất của a và b.
Ta có:
ucln(4,6) = 2
BCNN = (4*6)/2 = 12
Vậy bệnh nhân này sẽ vừa nhỏ thuốc đau mắt vừa nhỏ tai vào lúc 12 giờ trưa.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên là bệnh nhân này sẽ lại vừa nhỏ thuốc đau mắt vừa nhỏ tai vào lúc 12 giờ trưa.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Bệnh nhân lại vừa nhỏ mắt vừa nhỏ tai lúc 12 giờ đêm cùng ngày.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Bệnh nhân lại vừa nhỏ mắt vừa nhỏ tai lúc 6 giờ tối cùng ngày.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Bệnh nhân lại vừa nhỏ mắt vừa nhỏ tai lúc 12 giờ trưa cùng ngày.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Bệnh nhân lại vừa nhỏ mắt vừa nhỏ tai lúc 6 giờ sáng vào ngày hôm sau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47104 sec| 2249.141 kb