Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Vương

Mảnh đất hình vuông có cạnh 9,6m. Mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của mảnh đất hình vuông và chiều dài 15m. Tính tổng diện tích của cả hai mảnh đất đó?
Mình đang cảm thấy hơi bị mất phương hướng đây. Có ai có thể nhẹ nhàng hướng dẫn mình không? Làm ơn và cảm ơn rất nhiều!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

- Diện tích mảnh đất hình vuông là cạnh của mảnh đất hình vuông nhân với chính nó, tức là (9,6m)^2 = 92,16m^2.
- Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là tích của chiều rộng và chiều dài, tức là 9,6m x 15m = 144m^2.
- Tổng diện tích của cả hai mảnh đất là diện tích mảnh đất hình vuông cộng với diện tích mảnh đất hình chữ nhật, tức là 92,16m^2 + 144m^2 = 236,16m^2.

Vậy tổng diện tích của cả hai mảnh đất là 236,16m^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Cách 2:
- Diện tích mảnh đất hình vuông: cạnh x cạnh = 9,6m x 9,6m = 92,16 m²
- Diện tích mảnh đất hình chữ nhật: chiều rộng x chiều dài = 9,6m x 15m = 144 m²
- Tổng diện tích hai mảnh đất: 92,16 m² + 144 m² = 236,16 m².

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cách 1:
- Diện tích mảnh đất hình vuông: 9,6m x 9,6m = 92,16 m²
- Diện tích mảnh đất hình chữ nhật: 9,6m x 15m = 144 m²
- Tổng diện tích hai mảnh đất: 92,16 m² + 144 m² = 236,16 m².

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để giải câu hỏi trên, ta cần kiểm tra từng số nhỏ hơn 20 xem có phải số nguyên tố không. Một số nguyên dương chỉ có hai ước là 1 và chính nó là số nguyên tố. Các số nguyên tố nhỏ hơn 20 bao gồm: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.

Vậy có tổng cộng 8 số nguyên tố nhỏ hơn 20. Đáp án là A.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47232 sec| 2248.922 kb