Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Long

lập bảng bình phương của cá số tự nhiên từ 0 đến 100
Xin chào các Bạn, mình đang gặp một chút rắc rối ở đây và thực sự cần sự hỗ trợ. Mọi người có thể dành chút thời gian để giúp mình giải quyết vấn đề này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 đến 100, ta có thể sử dụng hai phương pháp:

Phương pháp 1: Dùng công thức
- Ta biết rằng bình phương của một số tự nhiên n là n*n.
- Ta duyệt từ 0 đến 100 và tính bình phương của từng số. Kết quả được lưu vào bảng.

Phương pháp 2: Dùng vòng lặp
- Ta duyệt từ 0 đến 100 bằng một vòng lặp.
- Mỗi lần lặp, ta tính bình phương của số đang lặp bằng cách nhân số đó cho chính nó. Kết quả được lưu vào bảng.

Dưới đây là câu trả lời cho câu hỏi:

Phương pháp 1: Dùng công thức
Bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 đến 100:
0 - 0
1 - 1
2 - 4
3 - 9
4 - 16
5 - 25
6 - 36
7 - 49
8 - 64
9 - 81
10 - 100
...

Phương pháp 2: Dùng vòng lặp
Bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 đến 100:
0 - 0
1 - 1
2 - 4
3 - 9
4 - 16
5 - 25
6 - 36
7 - 49
8 - 64
9 - 81
10 - 100
...

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.53198 sec| 2223.813 kb