Lớp 6
10điểm
2 năm trước
Nguyễn ngọc minh anh

Làm thế nào để biết 1 số chia hết cho 4
Làm thế nào để biết 1 số chia hết cho 6
Làm thế nào để biết 1 số chia hết cho 7
Làm thế nào để biết 1 số chia hết cho 8
Mọi người ơi, mình đang vướng mắc một vấn đề lớn, Mọi người có thể giúp mình tìm câu trả lời được không? Mình biết ơn Mọi người rất nhiều!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để kiểm tra một số có chia hết cho 4 hay không, ta chỉ cần xem chữ số hàng đơn vị của số đó. Nếu chữ số đó là 0, 4, 8 thì số đó chia hết cho 4. Ví dụ: số 12 chia hết cho 4 vì chữ số hàng đơn vị là 2.

Để kiểm tra một số có chia hết cho 6 hay không, ta cũng xem chữ số hàng đơn vị của số đó. Nếu số đó chia hết cho cả 2 và 3 thì nó chia hết cho 6. Ví dụ: số 18 chia hết cho 6 vì chữ số hàng đơn vị là 8, và số 8 chia hết cho cả 2 và 3.

Để kiểm tra một số có chia hết cho 7 hay không, ta sử dụng phép chia thừa. Ta lấy số ban đầu và bỏ đi chữ số hàng đơn vị, sau đó trừ số mới này đi 2 lần chữ số hàng đơn vị ban đầu (nhân với 2) và kiểm tra xem kết quả có chia hết cho 7 hay không. Nếu kết quả là 0, tức là số ban đầu chia hết cho 7. Ví dụ: số 28 chia hết cho 7 vì ta lấy 2 - 2 x 8 = -14, và -14 chia hết cho 7.

Để kiểm tra một số có chia hết cho 8 hay không, ta xem 3 chữ số cuối cùng của số đó. Nếu số đó có 3 chữ số cuối chia hết cho 8, thì số đó chia hết cho 8. Ví dụ: số 144 chia hết cho 8 vì 144 chia hết cho 8.

Câu trả lời cho câu hỏi trên:
- Để biết một số chia hết cho 4, ta kiểm tra chữ số hàng đơn vị của số đó. Nếu chữ số hàng đơn vị là 0, 4, 8 thì số đó chia hết cho 4.
- Để biết một số chia hết cho 6, ta kiểm tra chữ số hàng đơn vị của số đó. Nếu số đó chia hết cho cả 2 và 3 thì nó chia hết cho 6.
- Để biết một số chia hết cho 7, ta sử dụng phép chia thừa. Ta lấy số ban đầu và bỏ đi chữ số hàng đơn vị, sau đó trừ số mới này đi 2 lần chữ số hàng đơn vị ban đầu (nhân với 2) và kiểm tra xem kết quả có chia hết cho 7 hay không.
- Để biết một số chia hết cho 8, ta xem 3 chữ số cuối cùng của số đó. Nếu số đó có 3 chữ số cuối chia hết cho 8, thì số đó chia hết cho 8.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Để biết 1 số chia hết cho 4, ta kiểm tra tính chia hết của tận cùng hai chữ số của số đó. Nếu tận cùng hai chữ số chia hết cho 4, thì số đó chia hết cho 4. Ví dụ: số 2032 chia hết cho 4 vì 32 chia hết cho 4.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Cách khác để biết 1 số chia hết cho 4 là kiểm tra tính chia hết của tổng hai chữ số cuối của số đó. Nếu tổng hai chữ số cuối chia hết cho 4, thì số đó chia hết cho 4. Ví dụ: số 468 chia hết cho 4 vì 68 chia hết cho 4.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để biết 1 số chia hết cho 4, ta thực hiện phép chia số đó cho 4. Nếu phép chia không dư, tức là kết quả phép chia là một số nguyên, thì số đó chia hết cho 4.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49474 sec| 2252.391 kb