Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Đạt

là học sinh em đã và sẽ làm gì để bảo vệ rừng ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Em đã tránh việc vất rác bứa bãi

Em sẽ tuyên truyền, huy đọng và cổ vũ việc trồng cây, vất rác đúng nơi quy định, nhắc nhở những người vất rác ko đúng nơi quy định

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Công nghệ Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.26285 sec| 2205.055 kb