Lớp 9
60điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
Tú,Chi

Kiểu hình là gì
Chào mọi người, mình đang bí bài này quá. Ai có thể giải thích giúp mình với ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Tìm hiểu ý nghĩa của từ "kiểu hình" trong ngữ cảnh câu hỏi.
2. Tra cứu sách giáo trình hoặc tài liệu liên quan để tìm thông tin về kiểu hình.
3. Tóm tắt và tổ chức thông tin thu được thành câu trả lời.

Câu trả lời:
Kiểu hình là thuật ngữ được sử dụng trong sinh học để miêu tả các đặc điểm bên ngoài của một cá thể của một loài hay nhóm loài. Nó thể hiện sự khác biệt về hình dạng, kích thước, màu sắc, cấu trúc, và tổ chức tổng thể của các phần của cá thể đó. Kiểu hình cũng có thể chỉ đến các đặc điểm bên ngoài mà là kết quả của di truyền, tác động của môi trường, hoặc tác động của cả hai yếu tố này. Việc phân loại khoa học và xác định kiểu hình của các loài là rất quan trọng để nghiên cứu về đa dạng sinh học và tìm hiểu về mối quan hệ giữa các loài trong tự nhiên.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Việc nhận biết và phân loại các kiểu hình sinh vật giúp chúng ta hiểu hơn về sự đa dạng và quan hệ họ hàng giữa các loài.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Các kiểu hình có thể được xác định bằng việc quan sát các đặc điểm ngoại hình như kích thước, màu sắc, cấu trúc cơ thể, hoặc từ thông tin di truyền.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Kiểu hình cũng có thể được hiểu là các đặc điểm hình dạng đặc trưng của một cá thể hoặc một nhóm cá thể cùng loài.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Kiểu hình là một thuật ngữ trong Sinh học để chỉ định các đặc điểm về hình dạng và cấu trúc của một sinh vật.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Sinh học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.52238 sec| 2258.727 kb