Lớp 7
20điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
nguyễn hồ gia như

kiếm sao trên đây như thế nào?????
Mọi người ơi, mình đang vướng mắc một chút, có ai có kinh nghiệm có thể chỉ giáo mình cách giải quyết câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, chúng ta cần biết rõ nội dung của đề bài toán học Lớp 7 đã được cho. Trong câu hỏi trên, không có mô tả đề bài nên không thể đưa ra phương pháp giải cụ thể. Để trả lời câu hỏi này, tôi không thể cung cấp phương pháp giải chính xác, và cũng không thể viết câu trả lời do thiếu thông tin về nội dung của câu hỏi Toán học Lớp 7. Mong bạn cung cấp thêm thông tin về đề bài để tôi có thể giúp bạn giải quyết câu hỏi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49107 sec| 2239.023 kb