Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Hạnh

khoanh vào đáp án đúng  4. The sun ........................................ in the West  A. set                 B. sets                                C. is setting                    D. are setting

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc và hiểu câu hỏi: Hỏi về cách nào dùng đúng để miêu tả hành động mặt trời chìm (sunset).

2. Xem xét các lựa chọn:
- A. set: dùng cho chủ ngữ số ít và động từ ở dạng nguyên thể
- B. sets: dùng cho chủ ngữ số ít và động từ ở dạng thể hiện hiện tại đơn
- C. is setting: dùng cho chủ ngữ số ít và động từ ở dạng hiện tại tiếp diễn
- D. are setting: dùng cho chủ ngữ số nhiều và động từ ở dạng hiện tại đơn

3. Chọn lựa từ đúng: Vì chúng ta biết rằng mặt trời chìm ở mỗi ngày, và chúng ta đang nói về mặt trời nên chủ ngữ là "the sun" (số ít). Đồng thời, câu hỏi yêu cầu chọn từ đúng để miêu tả sự việc hiện tại, nên chọn lựa B. "sets".

Câu trả lời: B. sets

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.27854 sec| 2230.008 kb