Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Vương

khi xục oxygen vào tỏng nước có hiện tượng gì? lấy ví dụ tính tan oxygen trong nước?
Mình cần một chút hỗ trợ từ cộng đồng tuyệt vời này. Ai có thể giúp mình giải quyết vấn đề mình đang đối mặt với câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

1. Xem xét hiện tượng khi xục oxygen vào trong nước và cách tính tan oxygen trong nước dựa trên kiến thức về hoá học và tính chất của oxy và nước.

2. Tìm kiếm thông tin liên quan đến hiện tượng và tính chất của oxy và nước.

3. Sử dụng kiến thức đã tìm được để trả lời câu hỏi.

Câu trả lời:

Khi xục oxygen vào trong nước, có thể xảy ra hiện tượng tạo thành nước oxy (H2O2) nếu có điều kiện phản ứng phù hợp.

Tính tan oxygen trong nước: Oxygen không phản ứng trực tiếp với nước, do đó không thể tính tan oxygen trong nước.

Lưu ý: Đây chỉ là một phương pháp giải và câu trả lời dựa trên kiến thức hiện có. Nếu có cách giải khác hoặc thông tin bổ sung, hãy đưa ra để có thể có kết quả chính xác hơn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Áp dụng công thức hóa học, khi oxygen xúc tác với nước theo phản ứng H2O + O2 -> H2O2. Trong phản ứng này, oxygen tan chảy vào trong nước và tạo thành hydrogen peroxide (H2O2)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Một ví dụ khác về tính tan oxygen trong nước là khi ta thổi khí oxy vào nước có chứa cái nào sẽ thấy các bọt khí oxy tạo thành từ quá trình tan nhanh chóng lên mặt nước.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Một ví dụ về tính tan oxygen trong nước là khi ta đun nước cho đến sôi, sau đó nhỏ một ít oxygen vào nước sôi và khuấy đều. Khi đó, oxygen sẽ tan trong nước tạo thành khí hòa tan.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Khi xúc oxygen vào trong nước, sẽ xảy ra hiện tượng tạo bọt khí trong nước. Đây là do quá trình oxygen tan chảy vào trong nước và tạo ra khí oxygen bong lên mặt nước.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50187 sec| 2256.477 kb