Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Vương

Khi học xong bài, mình muốn xem số sao hiện có là bao nhiêu thì như thế nào ạ?
Chào cả nhà, mình đang gặp chút vấn đề khó khăn và thực sự cần sự giúp đỡ của mọi người. Ai biết chỉ giúp mình với nhé!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để xem số sao hiện có là bao nhiêu, bạn có thể thực hiện các phương pháp sau:

1. Đếm số sao: Bạn chỉ cần đếm số sao hiện có trên bài học. Ví dụ: Nếu có 5 sao trên bài học, bạn sẽ có câu trả lời là "Có 5 sao".

2. Sử dụng bảng điểm: Nếu giáo viên của bạn sử dụng bảng điểm để ghi điểm cho mỗi câu trả lời đúng, bạn có thể kiểm tra bảng điểm để xem số điểm tương ứng với số sao hiện có.

3. Xem ước tính số sao: Nếu bạn không có số liệu chính xác về số sao hiện có, bạn có thể xem xét thông tin hoặc trò chơi trong bài học để ước tính số sao. Ví dụ: Nếu có một trò chơi trong bài học và bạn đã trả lời đúng một số câu trong trò chơi đó, bạn có thể ước tính số sao bằng cách xem xét số câu trả lời đúng và nhận xét của giáo viên về mức độ chính xác.

Câu trả lời cho câu hỏi trên phụ thuộc vào thông tin cụ thể về số sao hiện có trên bài học. Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi có thể trả lời câu hỏi của bạn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Để xem số sao hiện có là bao nhiêu, chúng ta có thể sử dụng một công thức đơn giản là số sao ban đầu cộng thêm số sao được thêm vào sau mỗi bài học và trừ đi số sao đã mất đi. Kết quả là số sao hiện có.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để xem số sao hiện có là bao nhiêu, ta cần biết số sao ban đầu, số sao đã mất đi và số sao được thêm vào sau mỗi bài học. Áp dụng công thức số học, ta có thể tính số sao hiện có bằng cách lấy số sao ban đầu cộng thêm số sao được thêm vào và trừ đi số sao đã mất đi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Một cách khác để xem số sao hiện có là bao nhiêu là sử dụng công thức số học. Nếu chúng ta biết tổng số sao ban đầu và số sao đã mất đi hoặc được thêm vào sau mỗi bài học, ta có thể tính toán số sao hiện có bằng cách trừ đi số sao đã mất đi và cộng thêm số sao được thêm vào.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để xem số sao hiện có là bao nhiêu, chúng ta có thể đếm số sao bằng cách đếm từng sao một. Sau khi học xong bài, ta có thể bắt đầu đếm số sao từ đầu đến cuối bài, và kết quả là số sao hiện có.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.53831 sec| 2256.477 kb