Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Long

jim usually stays __ late at night .  ( chỗ chấm chấm có 2 kí tự ) 

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp để giải câu hỏi này là tìm từ hoặc cụm từ có ý nghĩa trái ngược với "late" (muộn).

Câu trả lời có thể là:
- Jim usually stays up late at night.
- Jim usually stays out late at night.
- Jim usually stays awake late at night.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47336 sec| 2236.156 kb