Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Dung

I often walked to school when I was a student. I used...

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
- Đọc và hiểu câu hỏi.
- Xác định từ khóa và yêu cầu của câu hỏi.
- Tìm các cấu trúc và ngữ pháp liên quan.
- Sử dụng các cấu trúc và ngữ pháp để viết câu trả lời.

Câu trả lời cho câu hỏi trên:
- I used to walk to school when I was a student.
- I used to go to school on foot when I was a student.
- I used to travel to school by walking when I was a student.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Để giải câu hỏi này, ta cần kiểm tra từng nhận định để xác định số nhận định sai.

(a) Kim loại Al có tính lưỡng tính vì Al tan được trong các dung dịch axit mạnh và kiềm - Đúng. Al có tính lưỡng tính.

(b) Cr(OH)3 là chất lưỡng tính - Sai. Cr(OH)3 là một chất bazơ yếu.

(c) Công thức của phèn chua là: Na2SO4.Al2(SO4)2.24H2O - Đúng.

(d) Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính, trong đó tính bazơ trội hơn tính axit - Đúng.

(e) Hỗn hợp Al2O3 và Fe dùng thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng hàn đường ray - Sai. Hỗn hợp này dùng để chống mài mòn đường ray.

(f) NaHCO3 là chất lưỡng tính, trội tính axit - Sai. NaHCO3 là một chất bazơ yếu.

Vậy có tổng cộng có 3 nhận định sai, nên câu trả lời là:

B. 3.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.27978 sec| 2232.383 kb