Lớp 11
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Đạt

i like watching tv ... is an interesting film on tv tonight

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc câu hỏi và xác định yêu cầu câu hỏi: Câu hỏi yêu cầu tìm phương tiện truyền thông nào đang phát một bộ phim thú vị trên TV tối nay.

2. Xác định các từ khóa: "watching tv", "interesting film", "on tv tonight".

3. Sử dụng từ khóa để tìm kiếm thông tin về các bộ phim đang phát trên TV tối nay. Có thể sử dụng các trang web lịch phát sóng hoặc hỏi người khác có thông tin.

Câu trả lời:

- Phương pháp 1:
The film "Inception" is an interesting film on TV tonight.

- Phương pháp 2:
The movie "The Shawshank Redemption" is an interesting film on TV tonight.

- Phương pháp 3:
The film "The Dark Knight" is an interesting film on TV tonight.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Tonight, there is an interesting film on TV which I am looking forward to watching.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

There is an interesting film on TV tonight, and I enjoy watching TV.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23468 sec| 2228.414 kb