Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Ánh

I'm not accustomed ______like this A. to treat B. to treating C. to be treated D. to being treated Giải thích hộ mình luôn nhé !

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

I'm not accustomed ______like this

A. to treat

B. to treating

C. to be treated

 

D. to being treated

accustom to V-ing : quen với việc làm gì 

Đáng lẽ là phải dùng to treating nhưng mà ở đây thì câu có nghĩa bị động nên mình dùng to being treated .

dịch ra sẽ có nghĩa là : Tôi đã quen với việc bị đối xử như thế

 

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24704 sec| 2209.289 kb