Lớp 8
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Dung

Hoà tan 13 gam Zinc ( Zn) thì cần dùng dịch hydrochloric acid (HCL) , sau khi phản ứng kết thúc thu được Zinc chloride ( ZnCl2) và khí hydrogen (H2)  a, Viết phương trình hoá học của phản ứngb, Tính thể tích hydrogen ở điều kiện tiêu chuẩn (25° C và 1 bar)?
Ủa, có ai rành về chủ đề này có thể hỗ trợ mình một chút được không? Mình chân thành cảm ơn trước mọi sự giúp đỡ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Tiếp theo, áp dụng tỉ lệ mol giữa chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng: n Zn : n HCl = 1 : 2. Vậy số mol HCl = 2 * n Zn. Từ số mol HCl, ta có thể tính được số mol H2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Trước tiên, ta phải tính số mol Zn từ khối lượng m Zn: m Zn = 13g. Gọi M Zn là khối lượng mol của Zn. Ta có công thức: m Zn = n Zn * M Zn => n Zn = m Zn / M Zn

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

b. Để tính thể tích hydrogen ở điều kiện tiêu chuẩn, ta dùng công thức PV=nRT. Với điều kiện tiêu chuẩn, áp suất (P) bằng 1 bar và nhiệt độ (T) bằng 25°C = 298K. Lý thuyết Avogadro cho biết 1 mol khí sẽ chiếm thể tích là 22.4L ở điều kiện tiêu chuẩn. Ta cần biết số mol của khí hydrogen để tính được thể tích.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

a. Phương trình hoá học của phản ứng: Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

a, \(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\)

b, \(n_{Zn}=\dfrac{13}{65}=0,2\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{H_2}=n_{Zn}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{H_2}=0,2.24,79=4,958\left(l\right)\)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48590 sec| 2249.758 kb