Lớp 1
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Linh

Hình bát giác có bao nhiêu cạnh?
Chào các pro, hiện mình đang cần support nhanh chóng để giải đáp câu hỏi này. Ai có thể chia sẻ kiến thức của mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để trả lời câu hỏi "Hình bát giác có bao nhiêu cạnh?", chúng ta có thể sử dụng phương pháp đếm số cạnh của hình bát giác.

Phương pháp 1: Đếm số cạnh của hình bát giác
Hình bát giác có 4 đỉnh và từ mỗi đỉnh chúng ta có thể vẽ 1 cạnh để nối đến đỉnh kế tiếp. Vì vậy, hình bát giác có 4 cạnh.

Phương pháp 2: Sử dụng thông tin về hình bát giác
Hình bát giác là một hình có 8 đỉnh nằm trên một vòng tròn. Để tạo nên vòng tròn này, chúng ta cần nối các cạnh của bát giác với nhau theo thứ tự. Vì vậy, hình bát giác có 8 cạnh.

Vậy, công việc của bạn là trả lời câu hỏi trên:

Câu trả lời: Hình bát giác có 4 hoặc 8 cạnh, tuỳ thuộc vào phương pháp xác định số cạnh được sử dụng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Hình bát giác có 2 cạnh đối xứng và 6 cạnh khác nhau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 1
Câu hỏi Lớp 1

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23377 sec| 2216.961 kb