Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Vương

Hãy kể tên những con sông ở Việt Nam
Mọi người ơi, mình rất cần trợ giúp của các Bạn lúc này. Có ai sẵn lòng chia sẻ kiến thức giúp mình vượt qua vấn đề này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Sử dụng sách giáo trình: Tra cứu thông tin về địa lý trong sách giáo trình của lớp 4 để tìm tên các con sông ở Việt Nam.

2. Sử dụng sách giáo án: Tra cứu trong sách giáo án của môn địa lý lớp 4 để tìm tên các con sông ở Việt Nam.

3. Sử dụng sách tham khảo: Sử dụng sách tham khảo về địa lý Việt Nam để tìm tên các con sông.

4. Tra cứu trực tuyến: Sử dụng công cụ tìm kiếm trực tuyến để tra cứu và tìm tên các con sông ở Việt Nam.

Câu trả lời cho câu hỏi trên:

Có nhiều con sông ở Việt Nam, một số trong số đó bao gồm:
- Sông Hồng
- Sông Sài Gòn
- Sông Cửu Long (Sông Mekong)
- Sông Đà
- Sông Lô
- Sông Kỳ Cùng
- Sông Nhuệ
- Sông Hương
- Sông Lam

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Phương pháp giải:
Sử dụng thuốc thử AgNO3/NH3 đun nóng để phân biệt các chất saccarozơ, glixerol, glucozơ, fructozơ.

Cách 1:
- AgNO3/NH3 tạo phức Ag(NH3)2+
- Saccarozơ và glixerol không tạo phức với Ag(NH3)2+, do đó không có phản ứng trong trường hợp này.
- Glucozơ tạo phức trắng Ag(NH3)2OH.
- Fructozơ cũng tạo phức trắng Ag(NH3)2OH.

Vậy câu trả lời đúng là: D. Glucozơ và fructozơ.

Cách 2:
- AgNO3/NH3 tạo phức Ag(NH3)2+. Ag(NH3)2+ có khả năng tạo kết tủa trắng với glucozơ và fructozơ.
- Saccarozơ không tạo phức Ag(NH3)2+ và không tạo kết tủa với AgNO3/NH3.
- Glixerol không tạo phức Ag(NH3)2+ và không tạo kết tủa với AgNO3/NH3.

Vậy câu trả lời đúng là: D. Glucozơ và fructozơ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
31 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Địa lý Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.13037 sec| 2216.266 kb