Lớp 7
10điểm
3 năm trước
Đỗ Văn An

Hai con gà trong 1,5 ngày đẻ 2 quả trứng. Hỏi bốn con gà trong 1,5 tuần đẻ bao nhiêu quả trứng ?
Xin chào mọi người, mình mới tham gia và đang cần sự giúp đỡ để giải đáp một câu hỏi. Có ai có thể dành chút thời gian không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Ta biết rằng 2 con gà trong 1,5 ngày đẻ 2 quả trứng. Vậy trong 1 ngày, 2 con gà sẽ đẻ 2/1,5 = 4/3 quả trứng.
Do đó, trong 1,5 tuần (tức 10,5 ngày), 4 con gà sẽ đẻ 4/3 * 10,5 = 14 quả trứng.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên là: Bốn con gà trong 1,5 tuần đẻ 14 quả trứng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Xét tỉ lệ đều đặn, trong 1,5 ngày, 2 con gà đẻ 2 quả trứng. Vậy trong 1 ngày, mỗi con gà đẻ 2/1,5 = 4/3 quả trứng. Hơn nữa, trong 1,5 tuần (10,5 ngày), số ngày gấp 7 lần số ngày trước đó. Do đó, kết quả cần tìm là 4 x 4/3 x 7 = 32 quả trứng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Trong 1,5 ngày, tỉ lệ quả trứng là 2 quả trứng: 2 con gà, tức là 1 con gà đẻ 1 quả trứng trong 1,5 ngày. Do đó, trong 1,5 tuần (10,5 ngày), 4 con gà sẽ đẻ tổng cộng 4 x 10,5 = 42 quả trứng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Từ tỉ lệ: 2 con gà đẻ 2 quả trứng trong 1,5 ngày, ta có thể tính được rằng mỗi con gà đẻ 1 quả trứng trong 1,5 ngày. Vậy trong 1,5 tuần (10,5 ngày), 4 con gà sẽ đẻ tổng cộng 4 x 10,5 = 42 quả trứng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Trong 1,5 ngày, 2 con gà đẻ 2 quả trứng, vậy trong 1 ngày, mỗi con gà đẻ 2/1,5 = 4/3 quả trứng. Do đó, trong 1,5 tuần (10,5 ngày), 4 con gà sẽ đẻ được tổng cộng 4 x 4/3 x 10,5 = 56 quả trứng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45578 sec| 2256.453 kb