Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Hạnh

gúp mình nhé what/his hand?/does/he/have/in    

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

Đầu tiên, xác định các từ trong câu và thứ tự đúng của chúng. Trong câu này, chúng ta có các từ sau: what, his, hand, does, he, have, in. Ta cần sắp xếp chúng theo thứ tự đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh.

Câu trả lời:

What does he have in his hand?

Có thể có một số phương pháp khác để xâu thành câu hoàn chỉnh nhưng câu trả lời trên là phổ biến và sử dụng cấu trúc ngữ pháp chính xác.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24279 sec| 2221.242 kb