Lớp 9
40điểm
3 năm trước
Nguyễn Duy Mạnh

Giúp mình với:

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)


Chào mọi người, mình đang gặp chút vấn đề khó khăn và rất cần sự giúp đỡ của các Bạn. Ai biết thì giúp mình với ạ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải phương trình \(x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}\), ta có thể sử dụng công thức nghiệm của phương trình bậc hai.

Phương pháp giải:
1. Xác định giá trị của \(a\), \(b\), \(c\).
2. Tính giá trị của \(\Delta = b^2 - 4ac\).
- Nếu \(\Delta > 0\), phương trình có hai nghiệm phân biệt.
- Nếu \(\Delta = 0\), phương trình có nghiệm kép.
- Nếu \(\Delta < 0\), phương trình vô nghiệm.
3. Tính giá trị của \(x_1\) và \(x_2\) (nếu có) bằng công thức:
- Nếu \(\Delta > 0\), \(x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}\) và \(x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}\).
- Nếu \(\Delta = 0\), \(x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}\).

Như vậy, câu trả lời cho câu hỏi trên là:
\(x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}\) là công thức nghiệm của phương trình bậc hai.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Đối với phương trình bậc hai, b^2-4ac được gọi là delta và đóng vai trò quan trọng trong việc xác định số nghiệm của phương trình. Nếu delta > 0, thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nếu delta = 0, thì phương trình có một nghiệm kép. Nếu delta < 0, thì phương trình không có nghiệm thực.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Trong công thức trên, -b là phần tử đầu tiên của tử số, sqrt(b^2-4ac) là phần tử thứ hai của tử số, và 2a là mẫu số của công thức.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để tìm nghiệm của phương trình bậc hai, ta thay vào công thức trên giá trị của a, b, c và tính toán các giá trị. Sau đó, ta sẽ có hai kết quả x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Công thức trên là công thức giải phương trình bậc hai. Trong đó, x là nghiệm của phương trình, a, b, c là các hệ số của phương trình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50257 sec| 2251.547 kb