Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Dung

Giúp mình với mình cần gấp ‼️   Tìm một số có hai chữ số. Biết rằng số đó lớn hơn 11 lần chữ số hàng chục 1 đơn vị và tổng của hai chữ số là 7. Số đó là: ...

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.22425 sec| 2036.984 kb