Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Đức

em hãy cho biết sao lưu cục bộ và sao lưu từ xa có gì khác nhau?
Mọi người ơi, mình có một thắc mắc câu hỏi này khá khó và mình chưa tìm ra lời giải. Có ai có thể giúp mình giải đáp được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Tìm hiểu về sao lưu cục bộ và sao lưu từ xa qua các nguồn thông tin như sách giáo trình, bài giảng, tài liệu online hoặc tìm kiếm trên Internet.

2. So sánh các đặc điểm và tính năng của sao lưu cục bộ và sao lưu từ xa.

3. Xác định các khác biệt giữa sao lưu cục bộ và sao lưu từ xa.

4. Lựa chọn và biên tập thông tin hữu ích để trả lời câu hỏi.

- Lựa chọn các điểm khác biệt quan trọng giữa sao lưu cục bộ và sao lưu từ xa.

- Chọn phong cách viết văn phù hợp để trình bày câu trả lời một cách rõ ràng và logic.

Câu trả lời:

Sao lưu cục bộ là quá trình tạo bản sao lưu dữ liệu từ thiết bị lưu trữ chính (như máy tính cá nhân) sang một thiết bị lưu trữ khác (như ổ cứng ngoài, USB). Việc sao lưu cục bộ giúp người dùng có thể phục hồi dữ liệu trong trường hợp máy tính gặp sự cố hoặc bị mất dữ liệu.

Sao lưu từ xa cũng là việc tạo bản sao lưu dữ liệu nhưng khác với sao lưu cục bộ, quá trình này thực hiện việc lưu trữ dữ liệu từ một máy tính hoặc hệ thống máy tính đến một vị trí công cộng hoặc địa điểm xa (như đám mây). Với sao lưu từ xa, dữ liệu được lưu trữ ở một nơi an toàn riêng biệt với máy tính cá nhân, giúp đảm bảo dữ liệu không bị mất trong trường hợp máy tính gặp sự cố, đánh cắp hoặc tổn hại.

Sự khác nhau chính giữa sao lưu cục bộ và sao lưu từ xa đó là vị trí lưu trữ dữ liệu. Trong khi sao lưu cục bộ lưu trữ dữ liệu trên các thiết bị lưu trữ trong khoảng cách gần, sao lưu từ xa cho phép lưu trữ dữ liệu từ xa, thường là trên đám mây hoặc server thông qua kết nối mạng Internet. Điều này giúp đảm bảo an toàn dữ liệu và khả năng phục hồi nhanh chóng nếu máy tính gặp sự cố hoặc bị mất dữ liệu.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Sao lưu từ xa là quá trình tạo bản sao dự phòng dữ liệu từ một thiết bị hoặc máy tính đến một nơi lưu trữ khác nằm ở một vị trí xa, không thuộc cùng mạng LAN hoặc không liên kết trực tiếp với thiết bị gốc. Thông thường, sao lưu từ xa được thực hiện thông qua Internet bằng cách sử dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây hoặc mạng VPN (Virtual Private Network). Điều này cho phép dữ liệu được sao lưu và truy cập từ bất kỳ đâu trên thế giới.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Sao lưu cục bộ là quá trình tạo bản sao dự phòng dữ liệu từ một thiết bị hoặc máy tính đến một nơi lưu trữ khác trên cùng một mạng hoặc thiết bị lưu trữ khác. Thông thường, sao lưu cục bộ được thực hiện bằng cách sử dụng một thiết bị lưu trữ như ổ cứng ngoài, USB hoặc server lưu trữ trong cùng mạng LAN.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phương pháp làm:

1. Chuyển câu hỏi với cụm từ "Why don't you" thành câu mệnh lệnh bằng cách dùng "take" thay cho "don't you".

Câu trả lời: If you take that English course.

2. Chuyển câu hỏi phủ định thành câu càng phủ định hơn bằng cách thay "didn't you" thành "you didn't".

Câu trả lời: You didn't turn off the TV last night, did you?

3. Chuyển câu hỏi với cụm từ "Despite his age" thành câu với cụm từ "Even though".

Câu trả lời: Even though he is old, Mr. Thanh runs five kilometres every morning.

4. Chuyển câu hỏi với cụm từ "until the bell rang" thành câu mệnh lệnh phủ định bằng cách sử dụng "Not until".

Câu trả lời: Not until the bell rang did he finish his work.

5. Chuyển câu hỏi phức tạp thành câu giản đơn bằng cách sử dụng từ "when" hoặc "whenever".

Câu trả lời: He hates it when/whenever he is asked about his past.

6. Chuyển câu hỏi phức tạp thành câu giản đơn bằng cách sử dụng "if" và đảo ngữ.

Câu trả lời: If it weren't for Tom's help, Bill couldn't have finished the work.

7. Chuyển câu trực tiếp thành câu gián tiếp bằng từ "suggested" và thay đổi cấu trúc câu.

Câu trả lời: William suggested to Mary that she should put her luggage under the seat.

8. Chuyển câu trực tiếp thành câu gián tiếp bằng cách sử dụng "they said that it was time they went to bed".

Câu trả lời: They said that it was time they went to bed.

9. Chuyển câu chủ động thành câu bị động bằng cách sử dụng "The bank manager was made to hand over the money by the robbers".

Câu trả lời: The bank manager was made to hand over the money (by the robbers).

10. Sử dụng "The last time" để diễn tả khoảng thời gian gần nhất.

Câu trả lời: The last time she went to Ho Chi Minh City was three years ago.

11. Sử dụng "After" để diễn tả thứ tự của hai sự việc.

Câu trả lời: After I cleaned the floor, I went to bed.

12. Chuyển câu trực tiếp thành câu gián tiếp bằng từ "told" và đảo ngữ.

Câu trả lời: She told me not to forget to send my regards to my parents.

13. Sử dụng "She asked John if he would like to dance with her".

Câu trả lời: She asked John if he would like to dance with her.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Tin học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49017 sec| 2260.32 kb