Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Hạnh

Em hãy cho biết đâu là đại lượng đo của đồng hồ ôm kế?  A: Điện năng tiêu thụ của mạch điện  B: Điện trở của mạch điện. C: Dòng điện của mạch điện  

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Câu hỏi Công nghệ Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23989 sec| 2205.68 kb