Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Việt

dùng đồ thị hàm số chứng minh bất đẳng thức  \(\sqrt{x^2-4x+4}>x-3\)
Ai ở đây giỏi về chủ đề này không ạ? Mình đang cần tìm câu trả lời và rất mong được sự giúp đỡ của các Bạn!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta có thể sử dụng đồ thị hàm số và so sánh vị trí của hai đường cong.

Phương pháp giải:
1. Vẽ đồ thị hàm số y = \(\sqrt{x^2-4x+4}\) và y = x - 3 trên cùng một hệ trục tọa độ.
2. Tìm điểm giao nhau của hai đường cong bằng cách giải phương trình \(\sqrt{x^2-4x+4} = x - 3\).
3. So sánh vị trí của hai đường cong:
- Nếu đồ thị y = \(\sqrt{x^2-4x+4}\) toàn bộ nằm trên đồ thị y = x - 3, tức là không có điểm giao, thì bất đẳng thức \(\sqrt{x^2-4x+4} > x - 3\) đúng với mọi giá trị của x.
- Nếu đồ thị y = \(\sqrt{x^2-4x+4}\) cắt đồ thị y = x - 3 tại một điểm (hoặc nhiều điểm) thì bất đẳng thức \(\sqrt{x^2-4x+4} > x - 3\) chỉ đúng với các giá trị x nằm ngoài đoạn cắt của hai đường cong.

Câu trả lời:
Để xác định đúng giá trị của bất đẳng thức \(\sqrt{x^2-4x+4} > x - 3\), ta cần vẽ đồ thị hàm số y = \(\sqrt{x^2-4x+4}\) và y = x - 3 trên cùng một hệ trục tọa độ và xem vị trí của hai đường cong. Sau đó, ta sẽ biết được bất đẳng thức đúng với những giá trị của x nằm ngoài đoạn cắt của hai đường cong, hoặc đúng với mọi giá trị của x nếu không có điểm giao.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
11 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Để giải bài toán này, ta sẽ thực hiện qua 4 cách khác nhau như sau:

Cách 1: Giả sử \(x\) là một số thực bất kỳ.
- Đầu tiên, ta nhận thấy rằng \(x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2\). Do đó, ta có thể rút gọn bất đẳng thức ban đầu thành \(\sqrt{(x-2)^2} > x-3\).
- Với mọi số thực \(a\), ta có \(|a|>a\) nếu \(a<0\) và \(|a|=a\) nếu \(a\geq 0\).
- Áp dụng phương pháp trên, ta được \(\sqrt{(x-2)^2} > x-3\) tương đương với \(x-2>x-3\) khi \(x-2<0\) và \(x-2=x-3\) khi \(x-2\geq 0\).
- Khi xét các trường hợp trên, ta thu được \(1>0\) và \(x-2>x-3\). Điều này luôn đúng với mọi số thực \(x\).
- Vậy, bất đẳng thức ban đầu \(\sqrt{x^2-4x+4} > x-3\) đúng với mọi số thực \(x\).

Cách 2: Sử dụng đồ thị hàm số.
- Để vẽ đồ thị hàm số \(y = \sqrt{x^2-4x+4}\), ta cần xác định miền giá trị hợp lệ của \(x\).
- Ta có \(x^2 - 4x + 4 \geq 0\) tương đương với \((x-2)^2 \geq 0\), suy ra \((x-2)^2\) không âm với mọi số thực \(x\).
- Do đó, miền giá trị hợp lệ của \(x\) là tập hợp tất cả các số thực.
- Vẽ đồ thị hàm số \(y = \sqrt{x^2-4x+4}\) trên đoạn \([-5,5]\), ta thấy rằng đồ thị nằm phía trên đường thẳng \(y = x - 3\) trên đoạn này.
- Từ đó, suy ra \(\sqrt{x^2-4x+4} > x-3\) với mọi số thực \(x\).

Cách 3: Sử dụng bất đẳng thức tam giác.
- Với mọi số thực \(a\), ta có \(\sqrt{a^2} \geq |a|\).
- Áp dụng bất đẳng thức trên, ta thu được \( \sqrt{x^2-4x+4} \geq |x-2|\).
- Vì \(|x-2|\) đặc biệt lớn hơn hoặc bằng \(x-2\) hoặc \(-(x-2)\), ta có hai trường hợp để xét:
+ Nếu \(x-2 \geq 0\), ta có \(|x-2|=x-2\) và \(x-3 \geq x-2\).
+ Nếu \(x-2 < 0\), ta có \(|x-2|=-(x-2)\) và \(x-3 \leq -(x-2)\).
- Từ các trường hợp trên, ta có \( \sqrt{x^2-4x+4} \geq |x-2| \geq x-3\) với mọi số thực \(x\).
- Vậy, bất đẳng thức ban đầu \(\sqrt{x^2-4x+4} > x-3\) đúng với mọi số thực \(x\).

Cách 4: Sử dụng phép đảo ngược bất đẳng thức.
- Bắt đầu từ bất đẳng thức ban đầu \(\sqrt{x^2-4x+4} > x-3\), ta sẽ bình phương cả hai vế.
- Khi đó, bất đẳng thức được chuyển về dạng \(x^2-4x+4 > (x-3)^2\).
- Tiếp theo, ta rút gọn được \(x^2-4x+4 > x^2-6x+9\).
- Loại bỏ \(x^2\) ở cả hai vế và viết lại bất đẳng thức, ta thu được \(-4x+4 > -6x+9\).
- Tiếp tục rút gọn, ta có \(2x < -5\) và suy ra \(x < -\frac{5}{2}\).
- Tuy nhiên, quy tắc khi bình phương hai vế của bất đẳng thức chỉ đúng khi cả hai biểu thức đều không âm.
- Vì vậy, ta chỉ có thể chấp nhận kết quả \(x < -\frac{5}{2}\) nếu điều kiện này hợp lệ trong bài toán.
- Tuy nhiên, đối với bất đẳng thức ban đầu \(\sqrt{x^2-4x+4} > x-3\), miền xác định của hàm số căn là \(x \geq 2\).
- Như vậy, kết quả \(x < -\frac{5}{2}\) không nằm trong miền xác định của hàm số.
- Do đó, bất đẳng thức ban đầu không được chứng minh bằng cách sử dụng phép đảo ngược bất đẳng thức.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.25384 sec| 2263.453 kb